Etusivu Ajankohtaista Koulutukset Työpaikat Etsitkö psykologia? Tietoa yhdistyksestä Jäsenalue Linkit Palaute

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

 

YLEISTÄ
Yhdistyksen toiminnan keskeinen alue on jäsenistön ammatillinen ja taloudellinen edunvalvonta. Yhdistys edistää yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuutta jäsentensä keskuudessa mm. järjestämällä mahdollisuuksia ammatilliseen keskusteluun, koulutukseen ja virkistäytymiseen. Lisäksi yhdistys toimii jäsenistönsä ja Suomen Psykologiliiton välisenä yhdyssiteenä.

JOHTOKUNTA
Yhdistyksen johtokunta valitsee vuodeksi 2017 keskuudestaan sihteerin sekä talous-, koulutus-, virkistys-, jäsen- ja tiedotusvastaavat hoitamaan oman vastuualueensa tehtäviä. Johtokunta kokoontuu 7-10 kertaa vuodessa. Kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille. Johtokunnan kokousaikatauluista tiedotetaan yhdistyksen nettisivuilla. Johtokunnan apuna toimivat tarpeen mukaan koottavat toimikunnat, joihin voidaan kutsua yhdistyksen jäseniä johtokunnan ulkopuolelta. Yhdistyksen sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset pidetään maaliskuun ja lokakuun loppuun mennessä.

EDUNVALVONTA
Yhdistys tukee jäseniään erilaisissa edunvalvontaan ja palkkaukseen liittyvissä asioissa. Johtokunnan jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan myös toimintavuonna 2017 sekä Psykologiliiton että Akavan järjestämiin edunvalvonta- ja tiedotustilaisuuksiin. Akavan paikallisena yhdyshenkilönä toimii vuonna 2017 Päivi Räty. Järjestövalmiusorganisaation tilanne tarkistetaan alkuvuodesta 2017 sekä tarvittaessa järjestövalmius- ja palkkavastaavien tehtävät täytetään uudelleen. Yhdistys seuraa maakunta- ja SOTE uudistuksen etenemistä ja reagoi kannanotoin tai vastaavin toimenpitein tarpeellisiksi katsomissaan kohdissa.

TIEDOTUSTOIMINTA

Yhdistys tiedottaa jäsenilleen ajankohtaisista asioista pääsääntöisesti yhdistyksen kotisivuilla (www.oulu.psyli.fi), sähköpostiviesteinä sähköpostilistan kautta sekä sosiaalisessa mediassa yhdistyksen facebook-sivulla. Yhdistyksen jäsensihteeri toimii Facebook ryhmän ylläpitäjänä, joka hyväksyy uudet jäsenet ryhmään.

Yhdistyksen kotisivujen uudistuksen viimeistely tapahtuu vuoden 2017 aikana.

Yhdistyksen tiedotustoimintaan kuuluu yhdistyksen kotisivujen ylläpitäminen ja päivittäminen. Salasanan ja käyttäjätunnuksen takana olevalta kotisivujen jäsenalueelta löytyvät yhdistyksen oman Positiivi –tiedotuslehden artikkelit, edunvalvonta- ja järjestötoimintasivut sekä yhdistyksen toiminnasta kertovia valokuvia.

Vuonna 2017 tiedotustoimintaa pyritään aktivoimaan myös jäsenistön keskuudessa tavoitteena innostaa jäsenistöä Positiivi nettilehden sisällön tuottamiseen.

Tiedotusvastaava huolehtii jäsenten sähköpostiosoitelistan pitämisestä ajan tasalla. Yhdistyksen toiminnasta kertovien ilmoitusten ja kutsujen jakelu tapahtuu sähköpostilistan kautta. Lisäksi kutsut ja ilmoitukset jaetaan yhdistyksen facebook-ryhmän sivuilla. Tiedotusvastaava vastaa facebook-ryhmän julkaisujen sisällöstä. Tiedotustoimintaa varten perustetaan vuodeksi 2017 toimikunta.

Psykologien työtä ja osaamista sekä edunvalvonnan ajankohtaisia asioita tuodaan esille paikallisissa tiedotusvälineissä.

KOULUTUS- JA VIRKISTYSTOIMINTA

Koulutus- ja virkistystoimintaa toteutetaan yhdistyksen jäsenten koulutus-, verkostoitumis- ja tapaamistarpeiden sekä käytössä olevien resurssien mukaan.

Paikallista koulutusta toteutetaan yhteistyössä Hogrefe Psykologien kustannus Oyn kanssa. Psykologiainstituutti huolehtii tällöin tiedotuksesta ja kouluttajista ja paikallis-yhdistys käytännön järjestelyistä.

Vuoden alkuun on kutsuttu vuoden psykologi Stephen Lord kertomaan maahanmuuttajien kanssa työskentelystä. Myöhemmin vuonna 2017 kutsutaan liiton pääsihteeri Annamari Jokinen kouluttamaan edunvalvontaan liittyvästä aiheesta esimerkiksi työsuhteeseen ja palkkaukseen liittyen.

Psykologeille järjestetään alkuvuodesta edellisvuosien tapaan verkostoitumista tukeva vapaamuotoinen brunssitapaaminen oululaisessa Tuba -ravintolassa. 

Vuonna 2017 jatketaan myös psykologien PsykoKlubi-iltoja, joissa osallistujilla on alustuksen jälkeen tilaisuus keskustella ja vaihtaa ajatuksia aiheesta. Tavoitteena on, että osa PsykoKlubien alustajista olisi psykologiliiton ammatillisten työryhmien jäseniä.

Vuosi 2017 on Psykologiliiton 60-juhlavuosi, joka tulee näkymään yhdistyksen tapahtumissa vuoden aikana. Juhlavuoden päätapahtuma on kesäjuhlat, joita vietetään menneitä vuosikymmeniä twistaten. Perusterveydenhuollon psykologien  ammatillinen työryhmä osallistuu mahdollisesti yhteiseen juhlintaan.

Kevät- ja syyskokousten yhteyteen järjestetään jäseniä aktivoivia ja virkistäviä teemoja ja tapahtumia. Joulun alla järjestetään pikkujoulut.


OULUN SEUDUN NUORTEN PSYKOLOGIEN VERKOSTO

Oulun seudun nuorten psykologien verkosto (OSNPV) jatkaa toimintaansa vuonna 2017. OSNPV kokoaa yhteen vastavalmistuneita nuoria psykologeja yhteisen ammatillisen ja rennomman tekemisen äärelle verkostoitumaan ja viihtymään. OSNPV:n tulevaan toimintasuunnitelmaan kuuluu mm. kirja- ja kulttuuripiiri, oman ammatillisen osaamisen jakaminen yhteisessä teemaillassa alkuvuodesta ja urheiluporukan kokoaminen virkistysnäkökulmasta. Tavoitteena on myös järjestää tapahtuma teemalla psykologit kolmannella sektorilla (järjestöissä, ulkomailla, kehittämistyössä jne). Lisäksi tavoitteena vuodelle 2017 on viestinnän aktivoiminen. Verkoston yhdyshenkilönä toimii Maria Rönkä.

SENIORIT

Seniorit järjestävät tapaamisia erilaisten kulttuuritapahtumien yhteydessä. Runkona ovat teatteriesitykset 1-2 vuodessa joko kaupunginteatterissa tai teatteriretkinä lähikaupunkeihin. Vuoden 2017 keväällä seniorit tekevät teatterimatkan Kajaaniin katsomaan Teemestarin tytär näytelmää. Lisäksi seniorit järjestävät (teemoitettuja) kahvilatapaamisia kiinnostuksen mukaan.

Seniorit valitsevat vuosittain 2-3 hengen ryhmän, joka sopii yhteistyöstä ja työnjaosta toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen laatimiseksi sekä yhteisyöstä paikallisyhdistyksen kanssa.

Seniorit tiedottavat toiminnastaan pääasiassa oman sähköpostilistansa kautta, minkä vuoksi osoitetiedot on hyvä pitää ajan tasalla. Paikallisyhdistyksen tiedottaja avustaa tarvittaessa.

Toimintasuunnitelma on hyväksytty syyskokouksessa 11.10.2016 

 

 

Tietoa yhdistyksestä

Johtokunta

Jäsenhakemus (pdf)

Jäsentietojen muutoslomake

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 Oulun seudun psykologit ry.